การเดินทาง

การเดินทางไปบ้านเอกอัมพร

แผนที่ บ้านเอกอัมพร

แผนที่ บ้านเอกอัมพร

การเดินทางไปบ้านเอกอัมพร-หัวหิน ต้องเข้าซอยหัวหิน 58 อยู่ด้านขวามือ ซ้ายมือซอย41 ให้เริ่มชิดขวาได้แล้วเข้าซอย 58 ขับตรงไปข้ามทางรถไฟตรงไปเห็นไฟเขียว-ไฟแดง เลี้ยวขวาตรงไปจะเห็นสะพานสีฟ้าเลี้ยวซ้ายตรงไป เห็นโรงเรียนสมอโพรงเห็นป้ายไร่สมเด็จด้านซ้ายมือ ขวามือเห็นตู้โทรศัพท์ป้ายบ้านเอกอัมพรเลี้ยวขวาตรงไป120 เมตรถึงบ้านค่ะ

เข้าซอยหัวหิน 58 อยู่ด้านขวามือ

เข้าซอยหัวหิน 58 อยู่ด้านขวามือ

ซ้ายมือซอย41 ให้เริ่มชิดขวาได้แล้วเข้าซอย 58

ซ้ายมือซอย41 ให้เริ่มชิดขวาได้แล้วเข้าซอย 58

เข้าซอยหัวหิน 58 อยู่ด้านขวามือ

เข้าซอยหัวหิน 58 อยู่ด้านขวามือ

ขับตรงไปข้ามทางรถไฟตรงไป

ขับตรงไปข้ามทางรถไฟตรงไป

เห็นไฟเขียว-ไฟแดง เลี้ยวขวา

เห็นไฟเขียว-ไฟแดง เลี้ยวขวา

ตรงไปจะเห็นสะพานสีฟ้า

ตรงไปจะเห็นสะพานสีฟ้า

เลี้ยวซ้ายตรงไป

เลี้ยวซ้ายตรงไป

ตรงไป

ตรงไป

เห็นโรงเรียนสมอโพรง

เห็นโรงเรียนสมอโพรง

เห็นป้ายไร่สมเด็จด้านซ้ายมือ

เห็นป้ายไร่สมเด็จด้านซ้ายมือ

ขวามือเห็นตู้โทรศัพท์ป้ายบ้านเอกอัมพร

ขวามือเห็นตู้โทรศัพท์ป้ายบ้านเอกอัมพร

เลี้ยวขวาตรงไป 120 เมตรถึงบ้านเอกอัมพรค่ะ

เลี้ยวขวาตรงไป 120 เมตรถึงบ้านเอกอัมพรค่ะ

ถึงบ้านเอกอัมพร

ถึงบ้านเอกอัมพร

บ้านเอกอัมพร

บ้านเอกอัมพร